Rij-opleiding in Stappen

De naam zegt het eigenlijk al. Bij de Rij-opleiding In Stappen leert u in stappen. U gaat steeds een stap verder, als u de vorige stap voldoende beheerst. Uw eerste stap is meestal een huiswerkopdracht. Uw laatste stap is dat u iets geheel zelfstandig en in steeds wisselende situaties kunt uitvoeren. In totaal doorloopt u op deze manier 39 scripts, verdeeld over vier modules. Iedere module wordt afgesloten met een toets.

Na afronding van de eerste twee modules worden uw kennis en vaardigheden getoetst. Een rij-instructeur van uw eigen vertrouwde rijschool neemt deze toetsen af.

In de derde toets kunt u kennismaken met de gang van zaken bij het CBR en alvast wennen aan een examensituatie. De examinator geeft u bovendien tips ter verbetering. In de derde toets kunt u vrijstelling verdienen voor de bijzondere verrichtingen van het praktijkexamen (dit geldt niet voor motorexamens). Daarnaast komen in deze toets de onderdelen Zelfstandig rijden en Zelfreflectie aan de orde. De vierde en laatste toets is het praktijkexamen.

Autorijschool Ton Pelzer is RIS gecertificeerd en is derhalve gerechtigd om het hieronder afgebeeld waarmerk te voeren.Reacties zijn gesloten.